post

Nettverk for Renhold

Forum for erfaringsutveksling, læring og nettverksbygging mellom NfNs medlemmer. Et uformelt og fortrolig forum der man kan drøfte utfordringer og få inspirasjon i møte med jevnbyrdige. I nettverksmøtene skal det legges vekt på temaer innen renhold. Det skal være en balanse mellom operasjonelt, taktisk og strategisk fokus.

Noen hovedtemaer :

  • Bærekraftig renhold
  • Renholdsfaget, utvikling og endring
  • Ny teknologi
  • Kontrakten (kravspesifikasjon, KPIer, leverandørsamarbeid osv.)

Programkomite:

  • Liv Hiis Bergh, DSS
  • Lise Haugen Slorby, NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Kjersti Lohne Enersen, Vestre Viken HF
  • Monika Gransborg Hovi, Politiets Fellestjenester
  • Anastasia Gavrilyuk, If
  • Asbjørg Torpe, Coor

Har du spesiell interesse innen temaet – og ønsker å bidra i nettverket – er du velkommen til å ta kontakt via NfN.

Kommende arrangementer

Kalender for Arrangementer

M man

T tir

O ons

T tor

F fre

L lør

S søn

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

1 arrangement,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

1 arrangement,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

Kategorier

Noen av våre medlemmer

Aker Solutions AS

Akershus Universitetssykehus HF

NAV / Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Asker Kommune Eiendomsforvaltningen

ConocoPhillips

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

Det Norske Diakonhjem

DNB Bank ASA

Forsvarsbygg

Gjensidige Forsikring ASA

Handelshøyskolen BI

Helse Bergen HF

Helse Møre og Romsdal HF

If Skadeforsikring NUF

Helse Nord-Trøndelag HF

Norges Bank

Oslo universitetssykehus HF

Politets Fellestjenester

Siemens Energy AS

Skatteetaten

Skatteetaten

St Olavs Hospital HF

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Østfold HF

Telenor Real Estate AS

Vestre Viken HF

Day4