post

Opptak av debatt om den nye kontorhverdagens betydning for renholdet

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Renhold

Sist endret: 15. september 2023


Tirsdag 12. september kl. 9-10 arrangerte vi digitalt nettverksmøte om renhold. Møtet var lagt opp som en paneldebatt, hvor medlemmene kunne følge med på debatten gjennom Teams.

Tema for debatten var den nye kontorhverdagens betydning for renholdet, og debattentene i panelet var Per Arne Løvstad i Ren-Consult, Asbjørg Torpe i Coor og Paulo Ruvina i DSS. Lise Slorby Haugen i NAV var ordstyrer i debatten. Hun sitter også i NfN sin programkomité for Renhold. Det var stort engasjement både fra debattanter og fra ordstyrer, om et tema som er høyaktuelt for mange av våre medlemmer.

Dersom du ikke hadde anledning til å delta i møtet, kan du se det gjennom opptak. Opptak av møtet finner du i vedlegg under artikkelen.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt