post

Nettverk i nettverket (Norsk nettverk for Næringseiendom)

NfNs målsetting er å være den viktigste arenaen i Norge, for beste praksiser innen FM. Dette nås blant annet gjennom våre respektive nettverk for erfaringsutveksling, læring og nettverksbygging mellom NfNs medlemmer. Et uformelt og fortrolig forum der man kan drøfte utfordringer i hverdagen, eller i det langsiktige perspektivet, og få inspirasjon i møte med bransjekolleger med samme målsetting og utfordringer.

Organisering og gjennomføring av møter i nettverkene

Møtene finner sted på medlemmenes virksomheter for å øke deltakernes kjennskap til hverandres virksomheter og organisatoriske hverdag.

I faggruppene skal det legges vekt på arbeidsmiljøfaglige emner fra bygningsrelaterte tjenester og areal-/interiørtilpasninger til ulike former for vertskapstjenester og miljøtiltak. Det skal være en balanse mellom operasjonelt, taktisk og strategisk fokus.

Temaer, fokus og innhold i nettverkene og deres møter og felles samlinger, bestemmes av de deltakende medlemmene. For organisering og planlegging av nettverksmøter etableres det programkomiteer, satt sammen av fagpersoner som representerer medlemmene og de respektive fagområdene.

Møtene i nettverkene fasiliteres og ledes av fagressurser for å skape dialog, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom nettverkets deltakere. Det er viktig at nettverkene skal være en arena hvor en kan konsentrere seg om faglig utbytte gjennom læring i møtene og bygge relasjoner til bransjekolleger.

 

Målsetting

 • Stimulere til samarbeid og erfaringsutveksling mellom NfNs medlemsbedrifter;
 • Være nettverk for faggruppens medlemmer.
 • Bli kjent med alternative løsninger.
 • Utnytte hverandres kompetanse.
 • Drive nøkkeltall- og arbeidsprosessbenchmarking innen spesifikke fagområder

Deltakere

Den enkelte medlemsbedrift utnevner deltakere til det eller de nettverkene de ønsker å delta i. Det er en fordel om det skapes kontinuitet i deltakelsen, men alle kan delta i de enkelte og frittstående møtene som arrangeres. Av kapasitetshensyn, kan det settes begrensninger på antall deltakere på møtene.

Dokumentasjon

Aktiviteter og presentasjoner fra nettverksmøtene dokumenteres. For å bygge opp en «informasjonsbank» i nettverket, legges alle dokumenter og presentasjoner/foredrag, ut på NfNs websider. Slike dokumenter og områder vil være passordbelagt og kun tilgjengelige for NfNs medlemmer.

Møter

Basert på erfaringer og behov, avholdes det årlig, to til fire møter i de respektive nettverkene, etter ønske fra deltakerne. Digitale løsninger gir nye muligheter, og det vil trolig i perioden framover blir gjennomført flere møter av kortere varighet. Disse kan bli gjennomført digitalt i kombinasjon med stedlig deltakelse.

Våre aktive nettverk er:

 • Workplace Management
 • Bærekraft
 • Drift, vedlikehold og energiledelse (DV&E)
 • Bespisning
 • Renhold
 • Proptech/FM-systemer
 • Sykehusnettverkene

Regler for samarbeidet

Deltakerne skal gjøres kjent med og forholde seg til NfN’s etiske regler.

 

Kommende arrangementer

Kalender for Arrangementer

M man

T tir

O ons

T tor

F fre

L lør

S søn

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

1 arrangement,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

1 arrangement,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

1 arrangement,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

Kategorier