post

Nettverk for Proptech /FM-systemer

NfN besluttet i 2020 å opprette en egen faglig nettverksgruppe med spesielt fokus på Proptech. Målet med nettverket er å gi medlemsbedrifter og deltakere god innsikt i hvilke tilbud som finnes i dagens marked, samt hvilken nytte disse representerer. Fokus på praktisk erfaring er sentralt. Typiske fokusområder i tillegg til bruk og utnyttelse, vil være integrasjon mellom og med andre digitale systemer, vedlikehold av datagrunnlag og -baser, anvendelse av data til nøkkeltall mm.

Deling av oppdatert og høyaktuell informasjon om alle typer Proptech-løsninger innen FM-bransjen. Herunder:

  • Erfaringer, rapporter og findings innen Proptech fra FM-nettverk, forskningsmiljøer, utdannelsesinstitusjoner, myndigheter m.m. – både globalt og nasjonalt
  • Overordnede «smarte bygninger» – systemer
  • Arealforvaltning-systemer
  • Tilstedeværelse-systemer
  • Sensorteknologi-systemer
  • Adgangstilgang-systemer
  • FDV-systemer, parkering-systemer, Servicetorg-systemer, bespisning-systemer, betaling-systemer, renhold-systemer m.m (avklare grensegang i deltakelse mot øvrige nettverk)
  • Ekstra fokus på selve IT-systemutviklingen/teknologien bak

Informasjon deles på flere måter som artikler her på NfNs nettsider samt digitale møter med aktuelle foredragsholdere. Dette kan være foredragsholdere i bred skala – slik som leverandører av systemer, brukere av systemer, analytikere og forskere på data- og systembruk. Hensikten er å gi medlemmene et godt bilde av hva som rører seg i markedet og hvilke erfaringer som finnes. Konkrete erfaringer er spesielt interessant. Nettverksgruppen evaluerer og vurderer også i underveis for god læring og god kvalitet også på fremtidige foredrag.

Deltakere

Nettverket er åpent for alle i NfN, men primært for de med ansvar innen datainnhenting, analyse, læring og tilrettelegging innen FM-systemer som bygninger, bespisning, renhold, FDV mm. I nettverket er viktig at alle er villige til å dele sine erfaringer og gjennom dette bidra til utvikling av beste praksiser.

Programkomite for Nettverket:

 • Trude Harneshaug, Head of Premises If
 • Svein Ronald Kristiansen, seniorrådgiver Facility BI
 • Kenneth Bull,  leder Innovation & Digitalization Real Estate & Workspace DnB
 • Jørn Austbø, Teamleder adm. tjenester Skatteetaten
 • Vegar Sandstrak,  IoT & sensorer Sodexo
 • Victoria Einarsen Westvik, Field Marketing Manager – Nordics, Planon
 • Bjørn Hanner, St. Olavs hospital

Har du spesiell interesse innen temaet – og ønsker å bidra i nettverket – er du velkommen til å ta kontakt via NfN som formidler henvendelsen.

Kommende arrangementer

Kalender for Arrangementer

M man

T tir

O ons

T tor

F fre

L lør

S søn

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

1 arrangement,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

1 arrangement,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

1 arrangement,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

Kategorier

Noen av våre medlemmer

Sodexo

DNB Bank ASA

Handelshøyskolen BI

If Skadeforsikring NUF

Skatteetaten