post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket Renhold 08.03.22

Kategori

Aktuelt Renhold

Sist endret: 8. mars 2022


Tema: «Tepper». Tepper som gulvbelegg i kontorbygg har vært borte en periode men har nå kommet tilbake for fullt.
Hvilke vurderinger gjøres ved valg av gulvbelegg, og hvilke kriterier veier tyngst når arkitekten velger en teppeløsning? Hvilke vurderinger gjøres av teppeleverandøren ved valg av kvalitet og løsning ved en ny leveranse? I hvor stor grad involveres driftsorganisasjonen (FM tjeneste / renhold) i planlegging og opplæring med tanke på drift/bærekraft/levetid/miljø? Hva er effekten av å bruke N3 Zones sammen med teppegulv? Er det en myte at tepper ikke er bra for innemiljøet?

Programkomiteen i NfN hadde invitert noen av aktørene til å svare på og dele sin innsikt i disse spørsmålene.

  • Pil Interiørarkitektur & Design AS, ved Nicole Eckhardt, Partner og Interiørarkitekt og Tine Evju-Hauger, Interiørarkitekt
  • N3 Zones, mattesystem, ved Torgeir Mork, Kundedirektør N3 Zones
  • Brukererfaring fra NAV, ved Lise Haugen Slorby, Seniorrådgiver, NAV
  • Teppeleverandøren Ege Carpets Norway AS, ved Jens Mark, meldte dessverre avbud pga sykdom, se hans presentasjon i vedlegg.

Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt