post

Opptak av møte nr. 4 i møteserie om renhold

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Renhold

Sist endret: 11. april 2024


10. april arrangerte vi digitalt NfN nettverksmøte med tema «IT-sikkerhet som viktig del av robotisering – vet du hvordan du forholder deg til deg?». Møtet var det fjerde av fem møter i møteserien «Hvorfor har vi ikke kommet lenger i robotiseringen av renholdet?».

Foredragsholder for anledningen var Geir Arild Engh-Hellesvik, avdelingsdirektør for Forsvar mot avanserte digitale trusler i NSM. Geir Arild sitt foredrag handlet om sammenhengen mellom IT-sikkerhet og robotisering. Han snakket blant annet om hva man må tenke over for å ivareta IT-sikkerhet, både som bedrifter og som privatpersoner. Når bedrifter skal ta i bruk roboter, er det viktig å få innsikt i hvilke data som samles inn, hvor dataene blir av og – ikke minst – hvordan dataene lagres og brukes.

Fikk du ikke deltatt? Opptak av møtet ligger i vedlegg til denne artikkelen. 

Vedlegg


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt