post

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. Av disse er om lag 14 000 tilsatt i staten, Arbeids- og velferdsetaten, mens 5 000 er tilsatt i kommunene. På NAV-kontorene arbeider statlige og kommunalt tilsatte sammen om å finne gode løsninger for brukerne. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid.

Vi er norske, og vi er internasjonale. Vi er tradisjon og innovasjon. Vi er en partner i singelliv, familieliv, dagligliv, næringsliv og samfunnsliv. Vi er her for de små detaljene og de store spørsmålene. Hver dag knytter vi mennesker og ideer sammen med kunnskap og kapital.

I dag er BI den eneste handelshøyskolen i Norge som har oppnådd trippel akkreditering, blant 1 prosent av alle handelshøyskoler på verdensbasis.

If er Nordens største forsikringsselskap, og vi er en del av finanskonsernet Sampo, og forsikrer 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum.

ISS Facility Services er et ledende selskap innen Facility Management og skaper av motiverende arbeidsmiljø.

Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea-konsernets hovedkontor ligger i Helsinki i Finland, men vi har også hovedkontor i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige.

Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet. Banken forvalter også Statens pensjonsfond utland og bankens egne valutareserver.

SAS er Nordens største flyselskap og er basert i de tre Skandinaviske landene Danmark, Norge og Sverige.

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold og Vestby kommune. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med ca 5500 medarbeidere.

Telenor Group is a leading telecommunications company across the Nordics and Asia with 180 million customers and annual sales of around USD 12 billion (2019).

Kommende arrangementer

[tribe_mini_calendar]

Kategorier