post

Opptak av første møte i møteserie om renhold

Kategori

Aktuelt Renhold

Sist endret: 16. januar 2024


16. januar arrangerte vi digitalt NfN nettverksmøte med tema «Hvordan får man med seg brukerne på digitaliseringsreisen?». Møtet var det første av fem møter i møteserien «Hvorfor har vi ikke kommet lenger i robotiseringen av renholdet?».

Det var et svært interessant innlegg av Svein Øverland, Psykologspesialist i Overvinne. Han delte både av forskning og egen erfaring for å belyse utfordringer og muligheter knyttet til det å få med seg brukerne på digitaliseringsreisen. Møtet var rettet mot renhold, men betraktningene til Svein er like anvendelige for alle som jobber med endringsprosesser.

Cirio-rapporten, som Svein snakket om i møtet, ligger som vedlegg. Det samme gjør opptak av møtet, for de som ikke hadde anledning til å delta.

Vi ser frem til å avholde møte nr. 2 i møteserien tirsdag 13. februar. Tema i det neste møtet er «Hvordan arbeider 4Service for å bli ledende på roboter?».


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt