post

Nettverk for bespisning

Forum for erfaringsutveksling, læring og nettverksbygging mellom NfNs medlemmer. Et uformelt og fortrolig forum der man kan drøfte utfordringer og få inspirasjon i møte med jevnbyrdige. I nettverksmøtene skal det legges vekt på temaer innen bespisning, kantine og serveringskonsept. Det skal være en balanse mellom operasjonelt, taktisk og strategisk fokus.

Noen hovedtemaer i møtene:

  • Utvikling og endring av Kantine og serveringskonsepter
  • Bærekraft – Matsvinn
  • Fremtidens kantine
  • Mattrender, kjøttfritt, vegan
  • Kontrakten (kravspekk, KPIer, leverandøroppfølging)
  • Ny teknologi

Kommende arrangementer

[tribe_mini_calendar]

Kategorier

Noen av våre medlemmer

Aker Solutions AS

Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

Det Norske Diakonhjem

Equinor ASA

Handelshøyskolen BI

If Skadeforsikring NUF

Norges Bank

A/S Norske Shell

Politets Fellestjenester

Statens vegvesen

Telenor Real Estate AS