post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket renhold 29.09.22

Kategori

Aktuelt Renhold

Sist endret: 12. oktober 2022


"Erfaringer fra bruk av sensorikk i renholdet."

Tema for møtet var «Erfaringer fra bruk av sensorikk i renholdet. Hvordan bruke riktig informasjon fra sensorer i renholdsplanlegging?»

Arnt- Erik Hansen, Senior Consultant Supplier Management, DNB, Fagleder for Renhold i DNB

Asbjørg Torpe, Innovation Manager Service Development Cleaning, Coor,

delte erfaringer rundt bruken av sensorer i renholdet i egne lokaler.

Etter foredragene var det tid for spørsmål og dialog med foredragsholderne, ledet av Anastasia Gavrilyuk, If.

Se opptak av møtet i Vedlegg.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt