post

Medlemskap i NfN

Et medlemskap i NFN sikrer deg tilgang på sikker informasjon og leverandører. Som medlem hos oss får du også tilgang til så mange fagmøter og workshops som du vil, for deg og din bedrift.

NfN har 57 medlemsbedrifter pr. mars 2023.

Interesserte kan søke styret om medlemskap. Styret kan akseptere og avslå søknader uten å gi noen begrunnelse for beslutningen.

Spesielt interessante problemstillinger og faglige utfordringer drøftes i nettverksmøter og i temamøter løpet av året.

Medlemsavgiften i 2023 er NOK 18 500,- pr. bedrift pr. år. Medlemsavgiften for private medlemmer er NOK 1.500 pr. år.

For dette beløp har medlemmene fri adgang til alle temamøter og nettverksmøter og med så mange deltagere de ønsker.

95% av alle deltakere anbefaler våre nettverksmøter til kollegaer.

Vi tilbyr 10 - 30 fagmøter årlig, med dagsaktuelle temaer fra hele FM-området.

Vi har tilgang til et stort antall bredt kvalifiserte fagressurser og foredragsholdere.

Søk om medlemskap

Les om vilkår for medlemskap her