post

Medlemskap i NfN

Et medlemskap i NfN gir deg tilgang på bransjeerfaringer, -utvikling og -trender. Som medlem hos oss får du tilgang til så mange fagmøter og workshops som du vil, for deg og din bedrift.

NfN har 63 medlemsbedrifter pr. april 2024.

Interesserte kan søke om medlemskap gjennom «Bli medlem»-rubrikken på hjemmesiden vår. Styret kan avslå søknader uten å gi noen begrunnelse for beslutningen.

Spesielt interessante problemstillinger og faglige utfordringer presenteres og drøftes i nettverksmøter i løpet av året.

Medlemsavgiften i 2024 er NOK 18 500,- pr. bedrift pr. år.

For dette beløp har medlemmene fri adgang til alle nettverksmøter og med så mange deltagere de ønsker.

95% av alle deltakere anbefaler våre nettverksmøter til kollegaer.

Vi tilbyr 10 - 30 fagmøter årlig, med dagsaktuelle temaer fra hele FM-området.

Vi har tilgang til et stort antall bredt kvalifiserte fagressurser og foredragsholdere.

Søk om medlemskap

Les om vilkår for medlemskap her