post

Samarbeidspartnere og annonsører

Vi benytter oss av eksterne kilder for å holde våre medlemmer oppdatert på informasjon om FM, både nasjonalt og internasjonalt. Vi tar gjerne imot forslag til nye eksterne kilder om våre medlemmer har tips til dette.

Våre eksterne kilder

Service Futures

Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Standard Norge har opphavsretten i Norge til alle disse dokumentene.

HR Norge

HR Norge er medlemsorganisasjonen og kompetansesenteret for alle som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv.

International Facility Management Association IFMA - Sverige

International Facility Management Association IFMA

European Facility Management Network

Facility Management AS - Facilit

Facility Management AS (Facilit) ble stiftet i 1999. Vi utvikler programvare for byggforvaltning, også kalt fasilitetsstyring. Det er web-baserte løsninger innen fagfeltet FDVU: forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og anlegg. Vi er ett av de ledende selskaper på dette området i Norge. Vi har kunder over hele landet innen ulike fagfelt, store og små, der ca. 70% er innen offentlig sektor

Datec

Datec AS leverer profesjonelle dataverktøy og tjenester for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendommer. Datec AS besitter kompetanse på mer enn 15 års erfaring fra programvareutvikling og implementering av FDV-program i bygge- og eiendomsbransjen. Mer enn 8 mill m2 bygningsmasse forvaltes ved hjelp av Jonathan FDV, fordelt på over 100 private og offentlige eiendomsforvaltere. Derfor har vi idag over 400 små og store eiendomsforvaltere, byråer og konsulenter i Norge og Sverige som brukere.

Facility Executive

Compass

Compass Group i Norge er en del av Compass Group PLC som er en verdensledende leverandør av måltidsrelaterte tjenester og andre supporttjenester, og har en omsetning på over £22 milliarder. Konsernet har over 600 000 ansatte i over 45 land og serverer over 5,5 milliarder måltider hvert år.

ResearchGate

iOffice

We give CRE & facilities leaders the information they need to provide more accurate forecasting, maximize space utilization and calibrate the workplace according to employees’ needs.

McKinsey

We are at the forefront of driving change in all areas of the Norwegian economy.c Founded in 1984, our Oslo office is a frontier for innovative client service and exceptional talent. We advise multinationals and start-ups alike on how to capitalize on new opportunities while operating efficiently and resiliently. While our clients’ needs evolve, our goals are enduring: understand each unique challenge, build a network of the best talent in the country, and apply the latest thinking from our global knowledge base to make a difference for our clients and society as a whole.