Filtere

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

Møte i NfN nettverket Renhold

Microsoft Teams Meeting

Tema: Erfaringer fra bruk av sensorikk i renholdet. Hvordan bruke informasjon fra sensorer i renholdsplanleggingen?