post

Nettverk for DV og Energi

Forum for erfaringsutveksling, læring og nettverksbygging mellom NfNs medlemmer. Et uformelt og fortrolig forum der man kan drøfte utfordringer og få inspirasjon i møte med jevnbyrdige. Det skal være en balanse mellom operasjonelt, taktisk og strategisk fokus. Nettverk for Drift, Vedlikehold og Energi er et nettverk for bransjekolleger med ansvar (operativt, taktisk og strategisk), erfaringer og kompetanser innenfor anskaffelse, implementering og daglig ledelse og drift av eiendommer, bygg og arealer med tilhørende tekniske anlegg.

Formål

Nettverksmøtene skal bidra til å øke deltakerens innsikt, erfaringer og kompetanser, og ikke minst gi innspill om utvikling og nye trender, innenfor sine respektive fagområder.

I møtene fokuseres det på temaer som programkomiteer og deltakere, anser som viktige i det daglige virke og som kan bidra til å bedre de respektive medlemsbedrifters resultater og attraktivitet.

 

Deltakere

Nettverket er åpent for alle i NfN, men primært for de med ansvar innen drift, vedlikehold og energi, i full bredde, og som ønsker bedre innblikk i og utvikling innen faget. I nettverket er viktig at alle er villige til å dele sine erfaringer og gjennom dette bidra til utvikling av beste praksiser.

 

Noen eksempler på hovedtemaer i møtene:

  • Miljø og bærekraft
  • «Smarte bygg» – Nybygg og oppgradering av eksisterende bygg til ”smartere” bygg.
  • Sensorteknologi-muligheter og begrensninger
  • Digitale FM-systemer, digitale systemer, standarder, BIM in use
  • Energiledelse – EOS systemer – energioppfølging
  • FM-kontrakten (kravspekk, KPIer, leverandøroppfølging osv)

Kommende arrangementer

[tribe_mini_calendar]

Kategorier

Noen av våre medlemmer

Aker Solutions AS

NAV / Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Asker Kommune Eiendomsforvaltningen

Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

Det Norske Diakonhjem

DNB

Equinor ASA

Forsvarsbygg

Norges Bank

A/S Norske Shell

Politets Fellestjenester

SAS FM

Statens vegvesen

Telenor Real Estate AS