post

Nettverk for DV og Energiledelse

Forum for erfaringsutveksling, læring og nettverksbygging mellom NfNs medlemmer. Et uformelt og fortrolig forum der man kan drøfte utfordringer og få inspirasjon i møte med jevnbyrdige. Det skal være en balanse mellom operasjonelt, taktisk og strategisk fokus. Nettverk for DV og Energiledelse er et nettverk for bransjekolleger med ansvar (operativt, taktisk og strategisk), erfaringer og kompetanser innenfor anskaffelse, implementering og daglig ledelse og drift av eiendommer, bygg og arealer med tilhørende tekniske anlegg.

Formål

Nettverksmøtene skal bidra til å øke deltakerens innsikt, erfaringer og kompetanser, og ikke minst gi innspill om utvikling og nye trender, innenfor sine respektive fagområder.

I møtene fokuseres det på temaer som programkomiteer og deltakere, anser som viktige i det daglige virke og som kan bidra til å bedre de respektive medlemsbedrifters resultater og attraktivitet.

Deltakere

Nettverket er åpent for alle i NfN, men primært for de med ansvar innen drift, vedlikehold og energiledelse, i full bredde, og som ønsker bedre innblikk i og utvikling innen faget. I nettverket er viktig at alle er villige til å dele sine erfaringer og gjennom dette bidra til utvikling av beste praksiser.

Noen eksempler på hovedtemaer i møtene:

  • Miljø og bærekraft, «Det grønne skiftet»
  • Driftseffektive bygg. Nybygg og oppgradering av eksisterende bygg til ”smartere” bygg.
  • Energiledelse – EOS systemer – energioppfølging
  • Digitale FM-systemer, digitale systemer, BIM in use
  • FM-kontrakten (kravspekk, KPIer, leverandøroppfølging osv.)
  • Standarder

Programkomite:
Anders Oswald, Telenor Real Estate
Jørgen Frisak, OUS
Jørn Austbø, Skatteetaten

Har du spesiell interesse innen temaet – og ønsker å bidra i nettverket – er du velkommen til å ta kontakt via NfN.

Kommende arrangementer

« januar 2022 » loading...
M T O T F L S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
man 24
24. januar - 14:00 - 16:00

NfN Styremøte 01/2022

tor 27
27. januar - 11:00 - 12:00

Digitalt møte i NfN nettverket Bespisning, 27. januar 2022, kl. 11:00 – 12:00

Har du kontroll på matsvinnet ditt? Trenger du inspirasjon og nye ideer fra beste-praksis eksempler? Delta på nettmøtet "Hvordan lykkes med KuttMatsvinn"  med representanter fra Matvett og Sodexo, og hør om hvordan Sodexo og DNB jobber sammen med å redusere matsvinn i DNBs kantiner.

Kategorier

Noen av våre medlemmer

Aker Solutions AS

NAV / Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Asker Kommune Eiendomsforvaltningen

Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon

Det Norske Diakonhjem

DNB Bank ASA

Equinor ASA

Forsvarsbygg

Norges Bank

A/S Norske Shell

Politets Fellestjenester

SAS FM

Statens vegvesen

Telenor Real Estate AS