post

Opptak av paneldebatt om robotisering av renholdet

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Proptech Renhold

Sist endret: 26. mai 2024


23. mai arrangerte vi det femte og siste nettverksmøtet i vårens møteserie om robotisering av renholdet. Møtet var en paneldebatt som oppsummerte møteserien, og hadde to hovedfokus:

  • Risikovurdering og -håndtering
  • Tips for en vellykket implementering av roboter

Det var et svært engasjert panel bestående av Geir Arild Engh-Hellesvik fra NSM, Elin Bjørn-Hansen fra DSS og Henning Bjørnsgård og Daniel Aksnes fra 4Service. Asbjørg Torpe fra Coor, som også deltar i Renholdsnettverkets programkomité, var ordstyrer i debatten. Det var en informativ og interessant debatt hvor panelet kom med mange praktiske tips til hva man kan gjøre for å sikre en trygg og vellykket implementering av renholdsroboter.

Fikk du ikke deltatt i møtet? Lenke til opptak ligger i vedlegget under artikkelen. 


Har du ikke fått sett de fire foregående møtene i møteserien? Da kan du se dem på opptak her: 


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt