post

Opptak av møte nr. 3 i møteserie om renhold

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Renhold

Sist endret: 20. mars 2024


12. mars arrangerte vi digitalt NfN nettverksmøte med tema «Helsegevinster ved økt digitalisering og robotisering av renholdet?». Møtet var det tredje av fem møter i møteserien «Hvorfor har vi ikke kommet lenger i robotiseringen av renholdet?».

Det var over 50 deltakere i møtet, som ble presentert et svært interessant og dagsaktuelt foredrag. Foredraget ble holdt av Kirsti Verdal, bedriftsfysioterapeut, og Elin Bjørn-Hansen, spesialist bedriftssykepleier, begge i Bedriftshelsetjenesten i DSS. De to snakket om fordeler og ulemper ved digitalisering av renholdet, men også om suksesskriterier for å lykkes med å oppnå helsegevinster ved økt digitalisering og robotisering. De hadde fokus på at helsegevinstene ikke kommer av seg selv; men at bedrifter må jobbe målrettet for å sørge for å hente ut gevinstpotensialet. De to delte også raust av erfaring fra egen bedrift, og kom med gode og praktiske eksempler på enkle grep som kan gjøre stor forskjell.

Fikk du ikke deltatt? Opptak av møtet ligger i vedlegg til denne artikkelen. 


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt