post

Hva er Facility Management

Facility management (FM) er å integrere forskjellige prosesser innenfor en virksomhet, både ved å opprettholde og utvikle avtalte tjenester, som støtter og forbedrer effektiviteten av virksomhetens kjerneoppgaver.

Facility management (FM) er primært en intern administrasjons- og ledelsesfunksjon til støtte for en bedrifts kjernevirksomhet.

Facility managements «tre P-er» er People, Places, Processes («Folk, Steder, Prosesser»).

FM består også av fem kjerneområder: kapitalforvaltning, økonomi- og administrasjonsledelse, arealforvaltning, driftsledelse, service management.

Områdene kapitalforvaltning, økonomi- og administrasjonsledelse, behandles ikke direkte som fagområde i NfN.