post

NfNs medlemsbedrifter 2022

NfN har pr. september 2023, 59 medlemsbedrifter fordelt på offentlig og privat sektor.

Aker Solutions AS
Akershus Universitetssykehus HF
Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BLDNG.ai
CBRE Global Workplace Solutions
Compass Group Norge AS
ConocoPhillips
Coor
Cowi
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon – DSS
Det Norske Diakonhjem
Det Norske Veritas Eiendom AS
DNB Bank ASA
Equinor
Forsvarsbygg
Fremtind Forsikring AS
Gjensidige Forsikring ASA
Halliburton AS
Handelshøyskolen BI
Helse Bergen HF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord-Trøndelag HF
IF Skadeforsikring NUF
ISS
Izy AS
Konciv AS
MazeMap AS
NHO Eiendom AS
Nordea Bank Abp, Filial i Norge
Norges Bank
NRK AS
NTNU
Oslo Universitetssykehus HF
Planon Nordics AB
Politiets fellestjenester
Ruter As
Sandefjord Kommune
SAS FM
Siemens Energy AS
Skatteetaten
Sodexo
SpareBank1 SMN
St. Olavs Hospital HF
Statens Vegvesen
Sykehusbygg HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuspartner HF
Sweco Norge AS
Telenor Real Estate AS
Telia Norge AS
Toma
Tryg Forsikring
Vestre Viken HF
4Service

95% av alle deltakere anbefaler våre nettverksmøter til kollegaer.

Vi tilbyr 10 - 30 fagmøter årlig, med dagsaktuelle temaer fra hele FM-området.

Vi har tilgang til et stort antall bredt kvalifiserte fagressurser og foredragsholdere.

Søk om medlemskap

Les om vilkår for medlemskap her