post

NfNs medlemsbedrifter 2021

NfN har pr. juni 2021 54 medlemsbedrifter fordelt på offentlig og privat sektor.

A/S Norske Shell
Aker Solutions AS
Akershus Universitetssykehus HF
Arbeids- og velferdsdirektoratet v/NAV
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Compass Group Norge AS
ConocoPhillips
Coor
Cowi
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Det Norske Diakonhjem
Det Norske Veritas Eiendom AS
DNB Bank ASA
Equinor ASA
EVAT
Forsvarsbygg
Gjensidige Forsikring ASA
Halliburton AS
Haltian AS
Handelshøyskolen BI
Helse Bergen HF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord-Trøndelag HF
IF Skadeforsikring NUF
ISS
Konciv AS
Nordea Bank Abp, Filial i Norge
Norges Bank
NRK AS
NTNU
Oslo Universitetssykehus HF
Planon Nordics AB
Politiets fellestjenester
Ruter As
SAS FM
Siemens Energy AS
Skatteetaten
Sodexo
SpareBank1 SMN
St. Olavs Hospital HF
Statens Vegvesen
Statsbygg
Sykehusbygg HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuspartner HF
Sweco Norge AS
Telenor Real Estate AS
Toma
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Vestre Viken HF

95% av alle deltakere anbefaler våre nettverksmøter til kollegaer.

Vi tilbyr 10 - 30 fagmøter årlig, med dagsaktuelle temaer fra hele FM-området.

Vi har tilgang til et stort antall bredt kvalifiserte fagressurser og foredragsholdere.

Søk om medlemskap

Les om vilkår for medlemskap her