post

Nettverk for Bærekraft

Nettverket for bærekraft skal være et forum for å dele erfaring og kunnskap samt inspirere til å jobbe med bærekraft som en sentral del av FM virksomheten i bedriften. Bærekraft er et omfattende og dagsaktuelt tema, men hva handler det egentlig om for den enkelte virksomhet? Hvordan skal vi jobbe for å nå FNs bærekraftsmål? Hvordan knyttes eiendommene til selskapets bærekraftstrategi, og hvordan kan vi som FM-organisasjon bidra?

Nettverket har som målsetting å hjelpe FM-manager, eiendomssjefer og andre i eiendomsorganisasjonen å bli bedre i stand til å besvare slike spørsmål og diskutere dem med bærekraftorganisasjonen og ledelsen i eget selskap. Fokuset vil ligge på det strategiske og metodiske fremfor det operative innenfor tjenestene.

Figuren nedenfor  viser sentrale områder vi må forstå og jobbe med for å lykkes med bærekraft. Å utforske og forstå disse områdene i relasjon til næringseiendom vil være styrende for arbeidet i nettverket.

Spørsmål vi ønsker å utforske:

· Kontekst: Hvilke globale, nasjonale og lokale trender, krav og forventinger påvirker oss? Hvordan relaterer de seg til næringseiendom og FM? Hvilke begreper benyttes, og hva betyr de? Hvordan påvirkes eiendom av FNs bærekraftsmål?

· Mål og strategi: Hvordan utvikles mål og strategier for bærekraft i en virksomhet? Hvordan kan eiendom og FM inkluderes på en god måte?

· Budsjett og plan: Hvordan skal vi omsette strategien til planer som gjør at vi når strategien i tide? Hvordan budsjetterer vi for andre områder enn økonomi?

· Realisering: Hvordan realiserer vi bærekraft i praksis? Hvordan lykkes vi eksempelvis med bærekraftig innkjøp, eller hvordan utvikler vi kulturen i organisasjonen? Er det mulig å få til en sirkulær økonomi innenfor eiendom og FM, og hvor begynner vi?

· Rapportering og regnskap: Stadig flere virksomheter rapporterer nå miljø og sosialt ansvar både internt og eksternt, og området er i stadig endring. Hvordan skal vi forholde oss til standarder som CDP, GRI, SBTi, og nye krav som dukker opp?

Har du spesiell interesse innen temaet – og ønsker å bidra i nettverket – er du velkommen til å ta kontakt via NfN.

Kommende arrangementer

Kalender for Arrangementer

M man

T tir

O ons

T tor

F fre

L lør

S søn

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

0 arrangementer,

Kategorier