alt-text

Deltagende i nettverk

Vakt og sikring

Tekstiler

Renhold

Portørtjenester

Kundesenter

Mat og drikke

Generell bistand

Forvaltning og utvikling

FM ledelse støtte

FM ledelse

Energi

Drift og vedlikehold

Controller