alt-text

Deltagende i nettverk

Vakt og sikring

Tøy

Renhold

Portørtjenester

Kundesenter

Kjøkken/Kantine

Generell bistand

Forvaltning

FM ledelse støtte

FM ledelse

Energi

Drift og vedlikehold

Controller