post

Digitalt nettverksmøte med fokus på renhold og nye krav til utsortering av avfall avholdt 16.03.2023

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Renhold

Sist endret: 21. mars 2023


Nettverksmøtet handlet om nye krav til utsorting av avfall, og hadde spesielt fokus på hvordan de nye kravene treffer renholdsbransjen. Programkomitéen for NfN-nettverket Renhold hadde forberedt et godt program for møtet og fått med seg flere interessante foredragsholdere. Over 70 medlemmer deltok i møtet, som ble avholdt på Teams.

Vanessa Korsbakken Ivanov fra Miljødirektoratet startet møtet med et innlegg om hva de nye myndighetskravene til utsortering og materialgjenvinning innebærer. Hun tok for seg bakgrunnen for de nye kravene og hva de innebærer for virksomheter og kommuner. Vanessa hadde i tillegg noen nyttige tips til hvor man kan finne mer informasjon eller veiledninger om de nye kravene.

Frode Andre Steine holdt foredrag om hvordan Vestre Viken HF jobber for å etterleve de nye sorteringskravene. Det var et inspirerende foredrag med konkrete eksempler på hva Vestre Viken HF har gjort både før og etter at de nye kravene trådte i kraft. Frode fortalte om Vestre Vikens egen avfallsstrategi, hvordan holdningsarbeid og kompetansebygging har bidratt til et bevisst forhold til avfallssortering blant de ansatte, og hvordan samarbeid med leverandør og internprosjekter har bidratt i positiv retning med hensyn til avfallssorteringen.

Siste foredrag var fra Franzefoss Gjenvinning ved Malin Abrahamsen og Kathrin Bugge Opheim. De holdt foredrag om hvordan Franzefoss, gjennom kommunikasjon og oppfølging, har forberedt kundene på de nye myndighetskravene. Franzefoss startet arbeidet med å forberede kundene i god tid før kravene trådte i kraft, og har hatt fokus på god kommunikasjon, både internt og eksternt, for å gjøre kundene mer bevisste på hva endringene betyr for dem. En egen landingsside for spørsmål og nedlastbare kildesorteringsmerker og sorteringguider er noen av eksemplene på arbeidet de har gjort. Nyttige lenker fra Franzefoss Gjenvinning finner du i vedlegg.

Det var tre engasjerende foredrag, og det kom flere spørsmål fra deltakerne både underveis og på slutten av møtet.

Dersom du ikke hadde anledning til å delta, finner du presentasjoner og opptak av møtet, i vedlegg under.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt