post

Inspirerende møte avholdt i Bydel Gamle Oslo sine lokaler 3. juni

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Workplace Management

Sist endret: 5. juni 2024


«- Dette har ikke vært et byggeprosjekt, men en strategi». Slik åpnet bydelsdirektør i Bydel Gamle Oslo, Tore Olsen Pran, nettverksmøtet som ble avholdt i bydelens lokaler 3. juni. Møtet var fysisk, og det var en stor gjeng med forventningsfulle deltakere som fikk være med på en flott omvisning av lokalene, etterfulgt av en presentasjon om arbeidet med prosjektet.

Omvisningen foregikk i rehabiliterte og moderne lokaler i Hagegata 24 på Tøyen, hvor bydelen samlokaliserte flere av tjenestene sine i 2021 – en endring som har bidratt til et bedre tjenestetilbud for innbyggerne. Brukerne har stått i fokus, og det har blitt vesentlig enklere å oppsøke bydelens tjenester. Parallelt med samlokaliseringen av tjenestene, ble det innført et konsept med aktivitetsbaserte arbeidsplasser, der nye måter å jobbe på har bidratt til mer kunnskapsdeling på tvers av tjenestene, bedre samarbeid og et mer helhetlig tilbud. Pran kunne fortelle at prosjektet også har bidratt til å redusere bydelens areal med 50 % – fra 20 000 til 10 000 kvm. Dette har sørget for en betydelig reduksjon i kostnader knyttet til drift og vedlikehold.

Deltakerne fikk både se og høre om det som har blitt gjort i Bydel Gamle Oslo, og det var en inspirert gjeng som dro hjem med mange gode tips etter møtet.

Presentasjonen fra møtet ligger som vedlegg under artikkelen. 

Vedlegg


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt