post

NfNs Styremøte 03/2024

Kategori

Styremøter

Sist endret: 26. mai 2024


NfNs Styremøte 03/2024 avholdes 29. mai 2024, kl. 08:00 – 10:30. Møtet gjennomføres hos Aker Solutions på Fornebu.

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

  • Nettverk og nettverksaktiviteter i 2024
  • Rapportering
  • Strategisk diskusjon for perioden 2024 – 2027

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF
Trude Harneshaug, If Norge
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Christian Dahl, Coor
Tord Ekeland, Aker Solutions

Fra Administrasjonen:
Line Bøe Skreosen – deltar pr. Teams på utvalgte saker
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting