post

Opptak av digitalt nettverksmøte om ledelse

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter

Sist endret: 11. april 2024


23. april arrangerte vi digitalt nettverksmøte om ledelse. Mona Bjørnstad, seksjonsleder og prosjektleder i Multiconsult, holdt foredraget «Ledelse – hva nå? Å holde flokken samlet når man jobber fra hvor som helst, når som helst». Hun snakket om grensegangen mellom tillitsbasert ledelse og kontrollbasert ledelse i en hybrid hverdag, og fokuserte på fire dilemma som hun ofte møter på i prosjekter og i egen arbeidshverdag:

  • Hensyn til å bygge kultur og tilhørighet versus hensyn til individuell frihet
  • Plass til alle alltid versus nødvendig plass
  • Enveiskommunikasjon versus toveiskommunikasjon
  • Tilrettelegge versus styre

Over 60 personer deltok i møtet, som ble avholdt på Teams.

Hadde du ikke anledning til å delta? Opptak av møtet ligger i vedlegg. 

Vedlegg


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt