post

Digitalt nettverksmøte avholdt 11.06 Takeaway without throw-away

Kategori

Aktuelt Bespisning Nettverk og møter

Sist endret: 12. juni 2024


I dagens møte tok vi for oss temaet gjenbruksemballasje og pantesystemer, hvor vi fikk presentert ulike aspekter ved implementeringen av nye gjenbrukssystemer.

Først ut var Liana Lan Nguyen fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Hun presenterte DSS sitt samarbeid med GRIN om «Pantus,» et innovativt pantesystem som bruker gjenbrukbare returbokser. Dette systemet har hatt stor suksess og har redusert antallet engangsbeholdere fra 90 000 til null. Nguyen ga oss en grundig gjennomgang av hvordan Pantus fungerer, samt hvilke utfordringer og suksesser de har opplevd underveis.

Neste på programmet var Lars-Martin Berglund fra GRIN, som arbeider med å hjelpe bedrifter å ta i bruk sirkulære økosystemer og forretningsmodeller for gjenbrukbare løsninger innen emballasje. Lars-Martin delte innsikt i hvordan GRIN bistår bedrifter med å implementere bærekraftige praksiser, og fremhevet viktigheten av sirkulære økosystemer i å redusere avfall og øke ressurseffektiviteten.

Til slutt presenterte Sverre Solhaug Gulliksen fra SiO Mat og Drikke AS deres tiltak med å implementere gjenbrukbare beholdere. SiO har utviklet en brukervennlig app-løsning som gjør det enkelt for brukere å returnere og gjenbruke beholdere. Sverre delte erfaringer fra dette initiativet og hvordan det har bidratt til å redusere bruken av engangsbeholdere, som har redusert avfallsmengden betydelig i SiO’s kantiner og spisesteder.

Disse «takeaway without throw-away»-løsningene viser veien mot en grønnere og mer bærekraftig bespisningshverdag. Ved å ta i bruk gjenbruksemballasje og pantesystemer kan vi sammen skape en renere planet – en kopp, en boks, og en gaffel av gangen.

Hadde du ikke anledning til å delta? Fortvil ikke; opptak av møtet ligger i vedlegg.

Vedlegg


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt