Boken for alle eiendomsforvaltere  Forfattere: Tore Brandstveit Haugen, Olav Egil Sæbøe, Margrethe Foss – Fagbokforlaget 2020   Forfatterne har lagt...

Dette er smart både for kloden og vår egen økonomi. Dessuten finnes det nasjonale og internasjonale forpliktelser innenfor dette området....

Målet med nettverket er å gi medlemsbedrifter og deltakere god innsikt i hvilke tilbud som finnes – og hvilken nytte...

NfNs Styremøte 01/2021 avholdes 11. januar 2021, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres som telefonmøte og/eller videokonferanse. Hovedtema i dette...

«Fremtidens arbeidsplass er stort sett en klisjé, men har fått nytt innhold med koronakrisen. De to gamle faktorene «digital kommunikasjon» og...

                                                                                                                      NS-EN ISO 41001:2018...

Hva ble gjort i startfasen i pandemien? Hva har de lært på veien? Hva er implementert nå? Hvordan ser de...

De fleste organisasjoner har i stab lagt sin HMS-enhet inn i en HR-avdeling. Ikke unaturlig – siden psykososialt arbeidsmiljø er...

NfNs Styremøte 7/2020 avholdes 17. november 2020, kl. 13:00 – 15:00. Møtet gjennomføres som telefon- og videokonferanse pr. Pexip. Hovedtema...

Foredragsholder: Thomas Havnegjerde, Sodexo SVP Operations Corporate Services,  Country President Norway Program: 10.00 – 10:05 Adgang til det digitale møterommet...