Tema for møtet var «Globale synspunkter knyttet til fremtidens arbeidsplass etter Covid». Louise Farsøe, Customer Success & Insights Manager, ISS,...

For å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C har Coor satt seg som mål å redusere direkteutslipp av klimagasser (scope...

"Globale synspunkter knyttet til fremtidens arbeidsplass etter Covid". Louise Farsøe, ISS, presenterer et resymé av en fersk global rapport som viser markante holdningsendringer og forventninger etter Covid pandemien og gir en pekepinn på hva man kan gjøre for å være en god og attraktiv arbeidsgiver i fremtiden.

– Med personalrestaurant på dagtid og kommersiell restaurant på kveldstid skal vi skape enestående opplevelser og god stemning hele døgnet,...

Risikovurderinger og sikker jobb-analyser har vært en del av ISS sin sikkerhetskultur i mange år. De har fungert som en...

-Vi vil sitte på skulderen til teknologiselskapene som akkurat nå utvikler teknologien som skal gi en langt mer effektiv og...

NfNs Styremøte 04/2022 avholdes 31. mai 2022, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres hos If Skadeforsikring på Vækerø. Hovedtemaet i...

-Coor forvalter ca. 15 millioner kvadratmeter eiendom ute hos våre nordiske kunder, som helt sikkert vil kjenne på klimaendringer årene...

De to siste årene har i stor grad vært preget av pandemien. Vi har i mye større grad vært hjemme,...