Tema: Miljøkrav i renholdskontrakter

Temaet for møtet var tanker rundt fremtidens kantine. Her fikk du 3 x 20 min. med digitalisering, miljø og sosialt...

Vi fortsetter med tankene rundt fremtidens kantine. Her får du 3 x 20 min med digitalisering, miljø og sosial engasjement!

Temaet for møtet var «Belegningsmåling med sensorikk og ansattes medvirkning – Skatteetaten og Entra». Foredragsholdere var Jørn Austbø fra Skatteetaten...

Tema: "Belegningsmåling med sensorikk og ansattes medvirkning – Skatteetaten og Entra".

NfN videreformidler informasjonen og linken til dette webinaret som et tilbud til NfNs medlemmer. Planon Nordics AB er nytt medlem i NfN.

NfNs Styremøte 02/2021 avholdes 2. juni 2021, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres som Teamsmøte. Hovedtema i dette styremøtet er:...

NfN videreformidler informasjonen og linken til dette webinaret som et tilbud til NfNs medlemmer. Handelshøyskolen BI er medlem i NfN.

Hva med mulighet for en frisk og sunn salat 24/7 ? Kanskje Salatroboten SALLY er svaret ? https://www.sallynorge.no/ Hvordan gjenbruke...