21. november arrangerte vi digitalt møte om gjenbruk og sirkulærøkonomi, med spesielt fokus på gjenbruk av møbler. Preben Carlsen, seriegründer...

NfNs Styremøte 05/2023 avholdes 23. november 2023, kl. 14:00 – 18:00. Møtet gjennomføres hos Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2, Skøyen....

21. november kl. 09.00 - 10.15 arrangerer vi digitalt nettverksmøte om gjenbruk og sirkulærøkonomi, med spesielt fokus på gjenbruk av møbler. 

14. november arrangerte vi digitalt møte med Konciv, som handlet om hvordan man kan legge til rette for fremtidens arbeidsplasser. ...

Onsdag 8. november kl. 09.00-10.15 inviterer vi til digitalt nettverksmøte om kostnadsøkning på mat og konsekvenser for kantine.

Tirsdag 14. november arrangerer vi digitalt nettverksmøte med Konciv.

Onsdag 8. november arrangerte vi digitalt nettverksmøte med tema «Hvordan håndtere kostnadsøkningen på mat?» – et tema som ikke kunne...

Tirsdag 31. oktober arrangerte vi digitalt nettverksmøte med tema «Solenergi – muligheter, barrierer og praktiske erfaringer». Yngvar Søetorp, Daglig leder...

Tirsdag 31. oktober kl. 9-10 inviterer vi til digitalt nettverksmøte om solenergi.