post

Opptak av digitalt nettverksmøte om EU-taksonomien

Kategori

Aktuelt Drift vedlikehold og energi Nettverk og møter

Sist endret: 20. mars 2024


19. mars arrangerte vi digitalt nettverksmøte med tema «Hva innebærer EU-taksonomien og hvordan vil det påvirke oss?» – et omfattende tema som de fleste har hørt om, men som mange ønsker mer informasjon om.

Til å holde foredrag om temaet, hadde vi fått med oss Astrid Bruland, advokat i EY, og Vidar Fiskum, Fagsjef Bransjeutvikling i Norsk Eiendom. De to ga deltakerne en god introduksjon og et godt innblikk i EU-taksonomien, herunder hva den omfatter, hvem den gjelder for, samt fremtidsutsikter hva gjelder taksonomirapportering i eiendomsbransjen. Over 40 deltakere var med i møtet, som ble avholdt på Teams.

Fikk du ikke deltatt? Opptak av møtet ligger i vedlegg til denne artikkelen. 

Vedlegg


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt