post

Digitalt nettverksmøte om utfasing av lysrør avholdt 21.03.2023

Kategori

Aktuelt Drift vedlikehold og energi Nettverk og møter

Sist endret: 21. mars 2023


EU-direktiv som forbyr kvikksølv i EE-produkter medfører utfasing av lysrør i løpet av 2023. Hva er konsekvensene for eier/leietaker? Hvor starter man, og hva bør man gjøre? Dette var noen av spørsmålene foredragsholderne i nettverksmøtet skulle besvare. Over 70 personer fra medlemsbedriftene deltok på møtet 21. mars 2023.

Sunniva Helene Frøyland fra Miljødirektoratet innledet møtet med å fortelle om RoHS-direktivet og bakgrunnen for utfasing av lysrør. Hun snakket også om selve regelverket, herunder hvilke lysrør som omfattes, når de ulike lysrørene slutter å produseres, og hvilke unntak som gjelder.

Harald Thomas Endresen i Telenor Eiendom snakket om leietakers og utleiers ansvar samt grensen mellom vedlikehold og utskiftning med utgangspunkt i standard leiekontrakt. Han hadde noen konkrete eksempler fra standard leiekontrak, og gikk grundig gjennom hvordan disse kan tolkes. Konklusjonen var at det i utgangspunktet er leietaker som må bære eventuelle kostnader knyttet til utfasing av kvikksølvholdige lysrør.

Benedikte Rauan i Multiconsult holdt foredrag om hvilke alternativer man har når lysrørene nå fases ut. Hun presenterte tre alternativer: Erstatningslyskilder, LED-innsats og LED-anlegg. For hvert av alternativene snakket hun om fordeler og ulemper, og presentasjonen ble avrundet med å si noe om hva Multiconsult anbefaler sine kunder.

Foredraget til Ståle Ravem i Stokkan Lys handlet om å ta de gode/riktige valgene når man skal beslutte hva man gjør med lysanlegget når lysrørene de er ment for ikke lenger eksisterer på markedet. Ståle hadde mange konkrete eksempler på besparelser ved å bytte ut gammelt lysanlegg. Han fortalte at det er mye villedende informasjon på området, og hadde god tips til de som skal gå i gang med et prosjekt for bytte av lysanlegg.

Presentasjoner og opptak fra møtet finnes i vedleggene under.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt