post

Opptak av nettverksmøte om bruk av IoT-sensorer for bedre overvåking og drift av bygg

Kategori

Aktuelt Drift vedlikehold og energi Proptech

Sist endret: 16. januar 2024


18. januar arrangerte vi digitalt nettverksmøte om bruk av IoT-sensorer for bedre overvåking og drift av bygg. Over 70 deltakere fikk med seg tre interessante innlegg, som alle berørte ulike aspekter ved temaet:

  • «Bruk av sensorer til analyse for bedre drift, vedlikehold, inneklima og energiforbruk» v/Even Augesen, Foretningsutvikler i GK
  • «Bruk av teknologi til drift og forvaltning av næringsbygg» v/Pål Oroszko, Leder teknisk fagteam i Entra
  • «Hvordan kan Smart FM og IoT bidra til at eiendommer når sine bærekraftsmål og samtidig reduserer kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold?» v/ Nicholas Kauffmann, Contract Manager i CBRE Norway

Fikk du ikke deltatt i møtet? Opptak av møtet ligger i vedlegg. Det samme gjør presentasjonen fra møtet.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt