post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket Drift, Vedlikehold og Energiledelse, 7.11.22

Kategori

Drift vedlikehold og energi Nettverk og møter

Sist endret: 17. november 2022


Tema for møtet var "Quick fix" for å spare strøm - "Lavthengende frukter" for å komme i gang med gode tiltak for energisparing. Hva er Entra, OUS og Coor sine beste tips? Topp 10 tiltak med mest gevinst.

Det var stor interesse for møtet og god deltakelse.

Sasan Chegini, Coor, tok utgangspunkt i drifters tilnærming til energisparing. «Driftopptimalisering i praksis og eksempler på besparelser det har gitt».  Anbefalte aktiv oppfølging av energiforbruk. Drift må ha et eierskap til felleskostnadene. Eier/forvalter må være villig til å investere i form av tid og kapital. Se presentasjonen i vedlegg.

Martha Nerberg, Entra, «Topp 10 – lavthengende frukter for å komme i gang med gode tiltak på energisparing,» Viktig med kunnskap hos de som er på bygget, kunnskap om bygget, bruken av bygget, systemene, overføring av historikk. Se alle tipsene hennes i presentasjonen i vedlegg.

Om fremtidsrettet energiløsning, der eiendommer kan gjøre nytte av hverandre? v/Ola Lindh, OUS. OUS har betydelig byggeaktivitet og er en storbruker og produsent av energi.  Ser på muligheter for å dele ytelser, ressurser og kapasitet mellom bygg og gode delingssmodeller for dette.
Møtet ble avholdt 7.11.22, kl 10-11. Møteleder var Anders Oswald, Telenor Real Estate.
Møtet ble ikke tatt opp.

Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt