post

Frost & Sullivan-rapport: Håndtere bygningers påvirkning på miljøet

Kategori

Bærekraft Drift vedlikehold og energi

Sist endret: 6. desember 2021


80% av energibruken i en bygnings livssyklus knyttes til eiendommens drift.

Dette indikerer at det er store muligheter for de som jobber med  Facility Management til å bidra til en bærekraftig framtid ved å forbedre driften av eiendommer, arbeidsplasser og deres bestanddeler. I denne rapporten som er på engelsk, beskriver Frost & Sullivan åtte innovative teknologier og trender som bidrar til mer bærekraftig Facility Management.

Informasjonen om rapporten er formidlet av Planon Nordica AB, som er medlem i NfN.

Lenken til rapporten er: https://bit.ly/31dEKQV

Ikon bekreftet av brukerfellesskapet

Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting