post

Digitalt møte avholdt 7. juni: Bærekraftig oppgradering av tekniske anlegg

Kategori

Aktuelt Drift vedlikehold og energi Nettverk og møter

Sist endret: 9. juni 2023


Tekniske anlegg varer ikke evig. Hva gjør man når anleggene begynner å skrante, eller det ikke lenger er mulig å få tak i reservedeler? Hvordan utfører man en bærekraftig oppgradering av et teknisk anlegg?

For å belyse dette temaet, arrangerte vi et digitalt møte om bærekraftig oppgradering av tekniske anlegg 7. juni. Programkomitéen hadde fått med seg to dyktige fagpersoner, som holdt hvert sitt innlegg:

  • Mads Mysen i GK Norge AS snakket om hva GK gjør med hensyn til utskifting av vifter og gjenvinnere i ventilasjonsanlegg
  • Anders Tornes i COWI fortalte om utskifting av brannalarmanleegg ved Rikshospitalet – veien fra prosjektering av nytt anlegg til oppgradering av eksisterende

Det var interessante foredrag med bærekraft i fokus.

Fikk du ikke deltatt i møtet, eller ønsker du å se innleggene en gang til? Opptak av møtet og presentasjoner ligger i vedlegg.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt