post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket Bærekraft 10.03.22

Kategori

Aktuelt Bærekraft

Sist endret: 13. mars 2022


I vårt første møte snakket vi om den «ytre rammen» for bærekraft – hva som er konteksten for hva virksomheter må forholde seg til/bør fokusere på. Anders Friis snakket om bærekraft og delte sine erfaringer fra et internasjonalt ståsted i hele verdikjeden. I dette andre møtet så vi  nærmere på konkrete mål og strategi for bærekraft. Hvordan utvikles mål og strategier for bærekraft i en virksomhet? Hvordan kan eiendom og FM inkluderes på en god måte?
For å belyse dette hadde vi invitert representanter fra Equinor og Statsbygg – Terje Haanes og Stein Malmberg, Equinor og Anders Fylling, Statsbygg. –  til å fortelle om sine mål og strategier innenfor bærekraft, og hvordan de jobber med dette i sine virksomheter. 

Møtet ble tatt opp. For å se opptaket av møtet, klikk på lenken som ligger i Vedlegg.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt