post

Nettverksmøte med fokus på bærekraft avholdt hos Statsbygg 02.02.2023

Kategori

Bærekraft Nettverk og møter

Sist endret: 9. februar 2023


Målgruppen var toppledere og bærekraftsansvarlige innenfor FM, og i overkant av 40 bransjekolleger var påmeldt til foredrag og nettverksbygging.

Anders Fylling, Direktør for Bærekraft og spesialfag i Statsbygg, ønsket deltakerne velkommen. Videre fulgte et program med spennende foredrag og muligheter for å dele erfaringer og stille spørsmål, både til foredragsholdere og til kolleger.

Leonie Goodwin holdt foredrag om hvordan Scienced Based Targets kan bidra til en reell endring på bærekraft. Leonie er Manager i Programs and Reporting i UNGC (United Nations Global Compact), som er en del av Science Based Targets initiativet. Initiativet vurderer klimamål, definerer beste praksis og bistår bedrifter og sektorer i bærekraftsarbeidet. Leonie forklarte hvordan arbeidet i initiativet bidrar til systemisk endring i verdikjeder, enhetlig språkbruk og faktabasert målsetting og rapportering. Hun forklarte også hvordan bedrifter kan bruke Scienced Based Targets for å koble strategi-, risiko- og bærekraftsarbeid tettere sammen. Se presentasjonen fra Leonies foredrag i vedlegg.

Ove Kenneth Nodland holdt foredrag om hvordan bedrifter kan bruke anskaffelsesprosesser for å nå bærekraftsmålene. Ove, som er prosjektleder ved UiO, delte erfaringer fra egen anskaffelsesprosess for møtemat, som er et samarbeid mellom UiO og OsloMet. Gjennom Oves foredrag fikk deltakerne et godt eksempel på bærekraftsarbeid i praksis. Ove hadde spesielt fokus på viktigheten av samarbeid i anskaffelsesprosessen, og mange av deltakerne lot seg begeistre av måten UiO og OsloMet har involvert et nettverk av potensielle partnere i gjennomføringen av markedsdialog. Se presentasjonen fra Oves foredrag i vedlegg.

Programkomitéen for Bærekraft i NfN hadde forberedt en samtalesesjon som avrunding av møtet. I denne delen av programmet var det åpent for at både programkomitéen og deltakerne kunne stille foredragsholderne spørsmål. Det var stor interesse for temaene som var blitt presentert, og flere delte erfaringer fra bærekraftsarbeid i egen bedrift.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt