post

Informasjon om første møte i NfN nettverket Bærekraft 29.09.21 kl. 09:00 – 10:00

Kategori

Bærekraft

Sist endret: 16. september 2021


Velkommen til første medlemsmøte i det aller nyeste fagnettverket i NfN; «Bærekraft» 29. september kl 0900! I dette nettverket ser vi mer overordnet på hva bærekraftsarbeidet betyr for vår bransje. I de andre nettverkene vil det kommer mer konkrete eksempler på hvordan bærekraft kommer til uttrykk i de ulike tjenestene som vår bransje møter; eiendomsdrift, vaktmestertjenester, renhold og kantinedrift.

Til vårt første møte har vi invitert en ekstern gjest som vil snakke om den «ytterste rammen», altså hele konteksten for hva virksomheter må forholde seg til/bør fokusere på. Andreas Friis er en dyktig formidler som evner å gjøre dette store og komplekse området mer forståelig. Vi håper mange benytter denne anledningen til en faglig oppdatering.

Bio:
Andreas Friis er Gründer og Executive Director for Sustainability Hub Norway (S-HUB) – et kunnskapsnettverk for bærekraftig forretningsdrift med mer enn 110 ambisiøse bedrifter som partnere. S-HUB har ulike arrangementer og møteplasser, og drifter ekspertnettverk for Bærekraftsrapportering (S-Reporting), CFOer / Økonomidirektører (S-CFO), Innkjøp og Verdikjede (S-CPO), Teknologi (S-CTO), S-FOOD samt S-HUB Bergen. S-HUB kartlegger også hvordan bedrifter jobber i praksis med bærekraft, gjennom undersøkelser som State of Sustainability, CFO Sustainability Study og S-FOOD Survey.

Andreas har bygget opp og leder utviklingen av S-HUB, og han har snart 15 års erfaring med bærekraftige forretningsmodeller, bærekraftstrategi og -transformasjon og hvordan bedrifter kan maksimere impact og verdiskapning gjennom bærekraft. Han har tidligere jobbet som Direktør for strategi og forretningsutvikling hos en social enterprise i Toronto, Canada, har vært gründer for ulike initiativer i Norge og har sittet i en rekke styrer – både for NHH, Akademikerne og Econa.

Andreas er utdannet M.Sc i Økonomi og Administrasjon (Siviløkonom) fra Norges Handelshøyskole i Bergen, og har i tillegg en Bachelor i Sammenliknende Politikk fra UiB.

https://www.linkedin.com/in/andreasfriis82/

Link til møtet finner du i NfNs arrangementkalender.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt