post

Første digitale møte avholdt i NfN nettverket Bærekraft 29.09.21

Kategori

Aktuelt Bærekraft

Sist endret: 1. oktober 2021


Temaet for det første møtet i Bærekraftnettverket var den «ytterste rammen», altså hele konteksten for hva virksomheter må forholde seg til/bør fokusere på i bærekraftarbeidet.  Foredragsholder var Andreas Friis, Gründer og Executive Director for Sustainability Hub Norway (S-HUB), et kunnskapsnettverk for bærekraftig forretningsdrift med mer enn 110 bedrifter som partnere. S-HUB har ulike arrangementer og møteplasser, og drifter ekspertnettverk for Bærekraftsrapportering (S-Reporting),  et CFO-nettverk og et nettverk for CPO/Supply Chain ledere, samt et bedriftsnettverk for mat- og servicebransjen med fokus på å finne bærekraftige løsninger sammen; S-FOOD.

Agenda: Kontekst – Hvilke globale, nasjonale og lokale trender, krav og forventninger påvirker oss? – Hvordan relaterer de seg til næringseiendom og FM? – Hvilke begreper benyttes, og hva betyr de? – Hvordan påvirkes eiendom av FNs Bærekraftsmål?
-Kartleggingsundersøkelser: Hvordan jobber 176 ledende bedrifter og 37 økonomidirektører i praksis?
-Trender & Press
-Hva er en god strategisk og verdiskapende tilnærming til bærekraft?

Under foredraget  ble det av foredragsholder gjort en undersøkelse gjennom å stille noen enkle spørsmål om forskjellige bærekrafttemaer til deltakerne i Menti. Spørsmålene og svarene finner dere i vedlegget.

Det var stor interesse for møtet, mange benyttet denne anledningen til en faglig oppdatering.

Se hans presentasjon og videoopptaket fra møtet, i vedleggene.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt