post

Opptak av møte med BLDNG.ai og Relynk

Kategori

Aktuelt Bærekraft Leverandør Proptech Workplace Management

Sist endret: 20. mars 2024


6. mars arrangerte vi digitalt nettverksmøte med BLDNG.ai og Relynk. Tema for møtet var «Hvordan kan innsikt og gjenbruk av data gi deg verdi? En enklere vei til verdifull innsikt i din eiendomsportefølje».

Det var Magne Gabrielsen, CPO i BLDNG.ai, sammen med Simen Bakken, CEO og Co-Founder i Relynk, som holdt foredrag i møtet. De to fortalte om hvordan et prosjekt i Forskningsparken ble starten på et samarbeid mellom BLDNG.ai og Relynk, og hvordan de nå jobber sammen for å hjelpe ulike aktører i eiendomsbransjen med å gjøre bærekraft og gjenbruk av data til sentrale elementer i beslutningsprosessen. De kom med konkrete eksempler på hvordan de, ved å kombinere sine styrker, tilbyr byggeiere og leietakere en helhetlig løsning for å samle inn, strukturere og analysere data om sine eiendommer, med fokus på gjenbruk av eksisterende infrastruktur og datapunkter.

Fikk du ikke deltatt i møtet? Opptak av og presentasjonen fra møtet ligger i vedlegg under.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt