post

Webinar avholdt i NfN nettverket Proptech 28.11.22

Kategori

Nettverk og møter Proptech

Sist endret: 3. desember 2022


Tema for møtet var «Innsynsvern og muligheter til deres kontorlandskap – med praktiske eksempler fra Telia på Økern Portal og If på Vækerø Park»

I dette webinaret med Thomas Griffin fra Make!Graphics og Lasse Veie, fra Fågg, fikk  NFNs medlemmer muligheten til å se på flere ulike og praktiske løsninger med både tradisjonell og ny teknologi. Se presentasjonen i Vedlegg.

Make!Graphics og Fågg, har levert gode løsninger for IF Skadeforsikring og Telia og disse ble kommentert av Steinar Skovholt fra If og Live Johansen fra Telia.

Det var anledning til å stille spørsmål og diskutere både med representanter fra Telia og If samt aktuelle leverandører om muligheter med ny innsynsvernteknologi anno 2022,

Se opptak av møtet i Vedlegg.

 


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt