post

Vel overstått nettverkssamling for NfN sykehus 13.-14. september

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Sykehus

Sist endret: 15. september 2023


13.-14. september var det duket for den årlige nettverkssamlingen til NfN sykehus, som har fokus på benchlearning. Over 100 deltakere fra ni norske helseforetak var samlet på Gardermoen for å bygge nettverk, dele erfaringer og lære av hverandre.

Samlingen fikk en ordentlig kick-start med foredraget «Kan vi lære noe av menn i korte bukser?» av tidligere fotballproff og nå fotball-ekspert i TV2, Erik Thorstvedt. Han snakket troverdig og humoristisk om gruppedynamikk, og dro paralleller mellom det å jobbe i nettverksgrupper utenfor egen organisasjon og det å være en del av et landslag. Foredraget ga god energi inn i gruppearbeidet, som det var satt av god tid til begge dager. I gruppearbeidet satt de ulike faggruppene seg sammen for å dele erfaringer og utvikle «beste praksiser» innenfor sitt fagfelt. Det ble mange interessante diskusjoner og hver av faggruppene fikk presentere sine fokusområder og beste praksiser til inspirasjon for de andre.

I tillegg til arbeid i faggruppene, var det lagt opp til faglig påfyll i form av foredrag og paneldebatt begge dager. Kenth Hårsaker, sjef for digitalisering i Sykehusbygg HF, holdt innlegg om anskaffelsen av felles verktøy for FDVU og renhold (Omega365 og CleanPilot) og Iren Mari Luther, Leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, holdt foredrag om Helsepersonellkommisjonens NOU «Tid for handling». Det ble også en paneldebatt, hvor ulike medlemmer av sykehusnettverket diskuterte hensikten med å delta i nettverket og hvilke forventninger de har til gevinstene ved å delta.

Det var en fornøyd og motivert gjeng med deltakere som dro fra Gardermoen torsdag ettermiddag, etter en vellykket samling med faglig påfyll, gode diskusjoner og sosialt samvær.


NfN sykehus er delt inn i faggrupper, hvor hver faggruppe jobber med benchmarking og benchlearning innenfor sitt fagområde:

 • Tekstiler
 • Drift og vedlikehold
 • Kundesenter
 • Mat og drikke
 • Logistikk
 • Energi
 • Portørtjenester
 • Forvaltning og utvikling
 • Renhold
 • FM-ledelse
 • Controlling

Faggruppearbeidet pågår gjennom hele året og faggruppene møtes jevnlig, enten fysisk eller digitalt, for å dele erfaringer og gode idéer. Benchlearning-samlingen i høsthalvåret er et naturlig høydepunkt for faggruppene, hvor de får anledning til å jobbe fokusert med sine forbedringsområder og hvor de også får anledning til å møte og la seg inspirere av de andre faggruppene.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt