post

Toma har redusert storfe-forbruket med 50%

Kategori

Aktuelt Leverandør

Sist endret: 28. februar 2022


Thea Anette Libæk

Toma har redusert storfe-forbruket med 50%

Målet er 75% innen 2022

I mai 2021 lanserte Toma Kutta-kampanjen med et mål om å synliggjøre sitt arbeid med reduksjon av klimaverstingen storfe i menyene sine. Inspirert av Folkehelsedirektoratets Slutta-app, lanserte selskapet en egen kampanjeside, Kutta, som viser månedlig storfe-kutt og hva det tilsvarer i CO2-utslipp. Slik er det enkelt å følge med på kuttet og de månedlige resultatene.

 

I 2021 hadde Toma som mål å redusere sitt forbruk av storfekjøtt med 50% – fra 26 tonn og ned til 13 tonn. Dette er sammenlignet med tall fra 2019. Selskapet har jobbet godt mot målet og ved utgangen av året viser tall at Toma har kommet i mål og er nå nede på 13.3 tonn, som tilsvarer 299 tonn CO2.

 

Toma er godt fornøyde med tallene så langt, men de fortsetter arbeidet og målet videre er å kutte forbruket av storfe med 75% på sine spisesteder innen 2022 sammenlignet med 2019. Toma håper at resten av bransjen tar samfunnsansvar og blir med på kuttet. Ler mer om Kutta her: KUTTA – Toma kutter forbruket av storfekjøtt – toma.no


Thea Anette Libæk

Thea Anette Libæk

Markedskonsulent Tomagruppen AS