post

The Workplace Reset

Kategori

Aktuelt Workplace Management

Sist endret: 11. april 2024


«The Workplace Reset» av Leesman er en rapport som utforsker hvordan arbeidsplasser har endret seg som følge av koronapandemien. Rapporten ser på temaer som fleksibilitet, samarbeid, teknologi og fysisk arbeidsmiljø. Hovedbudskapet er at arbeidsplasser må tilpasse og endre seg for å møte de nye kravene og forventningene fra de ansatte. Rapporten er basert på en omfattende undersøkelse og analyse av data innsamlet fra ansatte over hele verden.

Innholdet i rapporten, i korte trekk:

  1. Pandemiens påvirkning på arbeidsplassen: Rapporten undersøker hvordan COVID-19-pandemien har endret arbeidsplassens dynamikk. Dette inkluderer en økt bruk av fjernarbeid, endringer i arbeidsrutiner og behovet for å tilpasse seg nye helse- og sikkerhetsstandarder.
  2. Endring av ansattes behov: Ansattes behov og preferanser har endret seg som følge av pandemien. Fleksibilitet, tilgang til teknologi for fjernarbeid, og et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø er blant de viktigste faktorene som ansatte verdsetter nå.
  3. Fokus på samarbeid og kommunikasjon: Selv om fjernarbeid har økt, er behovet for samarbeid og kommunikasjon fortsatt viktig. Arbeidsplasser må finne balansen mellom å støtte fjernarbeid og opprettholde muligheter for samarbeid.
  4. Teknologiske løsninger: Teknologi spiller en avgjørende rolle i å muliggjøre fjernarbeid og virtuelle samarbeidsmuligheter. Arbeidsplasser må investere i egnede teknologiske løsninger for å støtte ansatte som jobber utenfor kontoret.
  5. Behov for tilpasning og fleksibilitet: Den tradisjonelle arbeidsplassen må tilpasses for å imøtekomme de endrede behovene til ansatte. Dette kan inkludere fleksible arbeidsordninger, redesign av fysiske arbeidsmiljøer og tilpasning av arbeidsplasspolicyer.

Gjennom å forstå disse endringene og tilpasse seg de nye kravene, kan arbeidsplasser skape et mer effektivt og tilfredsstillende arbeidsmiljø for sine ansatte.

Ønsker du å ta et dypere dykk inn i rapporten? Fullstendig rapport ligger som vedlegg til denne artikkelen. 


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt