post

Styremøte1/19

Kategori

Styremøter

Sist endret: 30. januar 2019


Innkalling til Styremøte 1/19 hos Equinor v/Ingunn, 30. januar 2019 kl. 1330.

20190120 Sakliste Styremøte_01-19 (1)

Sakliste/dokumenter:

Sak 1 Referat fra Styremøte 5/18

181122_UtkastReferat Styremøte_5_18__Endelig

Sak 2 Økonomirapport

NfN regnskapssammendrag 2018

Sak 3 Endring av fullmakt- og signaturstruktur

Sak 03.19. Endring av fullmakts- og signaturstruktur

Sak 4 Kundeprofil Nordea

 

Sak 5 Årsmøtet 2019 (14. mars 2019)

190120 Dagsorden og Sakliste_Årsmøtet 2019. 14. mars 2019 (1)

20190122 NfNs Årsberetning 2018_V2

20190123 Budsjett 2019 forslag

20190130 Status Valgkomiteen

Sak 6 Temamøtet under Årsmøtet 2019

190314 NfN Temamøte_Årsmøte_Invitasjon

Sak 7 Faggrupper

190130 NfN medlemsmøter_faggrupper 2019

Sak 8 Styrets Årsplan 2019

20190122 Styrets årsplan 2019

Sak 9 Realisering av strategien

Sak 09.19 Realisering av strategien. Hovedplan 2019

Sak nr 09-19 Realisering av strategien. Handlingsplan 2019

Sak 10 Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting