post

Styremøte 9/16

Kategori

Styremøter

Sist endret: 30. november 2016


Innkalling til styremøte 9/16 hos Kari i Nordeahuset 30. november kl. 12:00-18:00

161130UtkastAgendaStyremøte 9_16 (1)

Utkast – Referat fra Styremøte 9/16 (midlertidig versjon):

161130UtkastReferatStyremøte 9_16 (2)

1. Referat fra styremøte 8/16

161020UtkastReferatStyremøte 8_16 (1)

2. Økonomirapport med resultatprognose 2016

161130Regnskapsrapport pr 14 nov(prognosen er på budsjettarkete)

161130Budsjett17_V2

160928 Prosjektregnskap2 Nøkkeltallsmøtet endelig

3. Webifisering av nøkkeltallsregistreringen
4. Faggruppene
Faggrupper og medlemsmøter 2016: 161130 NfN medlemsmøter_faggrupper 2016

Første utkast til en årsplan for medlemsmøter 2017: 161130 NfN medlemsmøter_faggrupper 2017

5. Utviklingsplaner 2017

160216NfNs Visjon og Strategi (1)

160316Møtenotater fra Årsmøtet (1)

160426UtkastReferatStyremøte5_16_Se under sak 4 og 5)

150812UtkastReferatStyremøte6_15(Se under sak 3)

 

6. Styrets arbeidsplan 2017

7. Budsjett

161130Budsjett17_V2 (1)

161130SLA WebsidenNfN

8. Årsmøteforberedelser

14_NfNs_Statutter – Revidert og podkjent Årsmøtet 13
160316NfN Arsberetning2015
150320Årsmøteprotokoll_2015 (2)

9. Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting