post

Styremøte 8/17

Kategori

Styremøter

Sist endret: 18. desember 2017


Vi kaller inn til styremøte 8/17 – 18. desember kl. 11:30 – 18:00 (stor ramme!) hos Torill, Biskop Gunnerusgate 6, 7. etasje.
Henning innbyr deretter – styret + styremedlemmer som har trukket seg tilbake under og etter årsmøtet – til middag kl. 18:30.
Middagen blir på Baltazar Ristorante & Enoteca i Dronningens gt 27 («Kirkeristen», bak Domkirken).

Innkalling og sakliste:

171218UtkastSaklisteStyremøte_8_17_

43.17  Bekreftelse av epostbeslutninger 

171102_UtkastReferat Styremøte_7_17_Endelig

171218Økonomirapport pr 171130

171018 Prosjektregnskap Nøkkeltallsmøtet 2017

171218 NfN medlemsmøter_faggrupper 2017-18

44.17  NfNs Statutter

Gjeldende dokument:
NfNs_Statutter – Revidert og godkjent av Årsmøtet 2013 (3)
Nytt, til styremøtet:
Revisjonsforslag Statutter. Styremøte 8.17 pr 20171206

45.17  NfNs Visjon og strategi

Gjeldende dokument:
160216NfNs Visjon og Strategi (4)

NfNs_Statutter – Revidert og godkjent av Årsmøtet 2013 (3) (1)ye, til styremøtet:

Bakgrunnsnotat til styremøte 8

Revisjon NfNs Visjon og Strategi. Styremøte 8,17 pr 20171206

46.17 Utkast til ny avtale – NfN benchmarking/benchlearning

171218Tilbud fra Multiconsult15.12.17 (002)

171218 Tilbud fra EY 17.12.13

47.17  Avslutning av digitaliseringsprosjekt i regi av NfN

Orientering på møtet

48.17  Styrets arbeidsplan 2018

Drøftes på møtet

49.17  Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting