post

Styremøte 8/16

Kategori

Styremøter

Sist endret: 20. oktober 2016


Virtuelt styremøte – 20. oktober kl. 14:00 – 15:30 (ramme)

Innkalling/Sakliste og referat fra møtet:

161020UtkastAgendaStyremøte 8_16
161020UtkastReferatStyremøte 8_16 (1) (1)
1. Referat fra styremøte 7/16

1600831UtkastReferatStyremøte 7_16

2. Økonomi- og kontingentstatus

161020Økonomistatus_ (1)

160928 Prosjektregnskap 1 Nøkkeltallsmøtet

3. Gjennomgang av erfaringer fra nøkkeltallsmøtet

4. Møte i FM-ledelsesgruppe 9. november

(Ingen dok, se under sak 3)

5. Styrets arbeidsplan i høst

161130DiskusjonsutkastJulemøtet

6. Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting