post

Styremøte 8/15

Kategori

Styremøter

Sist endret: 3. desember 2015


Styret innkalles til møte 8/15 – 03. desember kl. 09:30 hos Erick, Statoil Fornebu.
Etter møtet innbyr styreleder til julemiddag på restaurant Dinner i Stortingsgaten kl. 17:00.
I tillegg til styret og administrasjon er våre tidligere styremedlemmer Arne Gilje, Kjersti Nordtveit og Johannes Snilstveit innbudt.

Utkast – Agenda:
151203UtkastAgendaStyremøte 8_15
Utkast – Middagsmeny:
CHEF MENY
Sak 1

151008UtkastReferatStyremøte 7_15

Sak 2

151203Økonomirapport

151203RESULTATPROGNOSE2015.xls

Sak 3

NfN Presentasjon Styremøte 3 desember 2015

Sak 4

 

Sak 5

NfN Spørreundersøkelsen 2015 Resultat
Alle kommentarer

Sak 6

151203NfNs strategi 2016 – 25112016 – Styremøte 8 15

Sak 7

Status: 151203 faggrupper_møter pr des2015 (1)

151203 faggrupper_møter 2016

Sak 8


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting