post

Styremøte 7/17

Kategori

Styremøter

Sist endret: 2. november 2017


Innkalling til styremøte nr. 7/17 tirsdag 02.11.17 kl. 12:00 – 16:00 (ramme) hos Henning på Telenor Fornebu.

Sakliste:

171102UtkastSaklisteStyremøte7_17Endelig

36.17  Digitaliseringsprosjektet

37.17  Referat fra styremøte 6/17

170823_UtkastReferat Styremøte_6_17

38.17  Økonomirapport

171025Økonomistatus

39.17  Nøkkeltallsmøtet 18.-19. oktober

171018 Deltakeroversikt Nøkkeltallmøte 2017pr1016

171018 NfN Nokkeltallmote 2017 – PROGRAM1

40.17  Ny avtale, NfN benchmarking/benchlearning

171102Behovskartleggingnøkkeltall-NfN-Final

Behovskartleggingnøkkeltall-NfN(NettverkforNæringseiendom)-3227009

Behovskartlegging,nøkkeltall-3226497

171102Skisse til nøkkeltallsanbud versjon 1.11.17

41.17  Møteaktivitetene

171102 NfN medlemsmøter_faggrupper 2017
171005Tilbud fra If med forslag til beslutning (1)

42.17  Styrets Årsplan 2017

170211NfN Målprioriteringer 2017 (1)

160216RevVersjonNfNs Visjon og Strategi

NfNs_Statutter – Revidert og godkjent av Årsmøtet 2013 (2)

43.17  Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting