post

Styremøte 7/16

Kategori

Styremøter

Sist endret: 31. august 2016


Styremøte 7/16 er 31. august kl. 09:00 – 12:00 hos Lise, Aker Solutions, Fornebu.

Foreløpig sakliste og referat fra møtet:

1600831UtkastAgendaStyremøte 7_16
1600831UtkastReferatStyremøte 7_16 (1)
1. Referat fra styremøte 6/16

1600526UtkastReferatStyremøte 6_16

2. Økonomirapport

160831Økonomistatus

160812BetalingsstatusKontingent

3. Fokusmøtet hos EY 30.08

160830 NfN Fokusmøte tema REFM_Invitasjon1

160830 DELTAKERE Fokusmøte REFM

160830 Epost fra Wenche Dahl BI

4. Benchmarkingmøtet i Bergen 28.-29. september

160928 NfN Nokkeltallmote 2016_PROGRAM

160928 Deltakeroversikt Nøkkeltallmøte2408

160928 Prosjektregnskap2 Nøkkeltallsmøtet

5. NTNUs Bransjedag torsdag 3. november 

(Ingen saksdokumenter)

6. Medlemsrekruttering

160812NfN presentasjon v02

 

7. Møtedeltagelse

7.1  1600921i Eier- og Forvalterforum

7.2  Notat FM-Ring
Referat fra møte vedrørende mulig dannesle av FM – ringen 05.07.16

8. Styrets arbeidsplan 2016

(se referat fra styremøte 6/16)

9. Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting