post

Styremøte 7/15

Kategori

Styremøter

Sist endret: 8. oktober 2015


Styremøte 7/15 holdes hos Henning 08. oktober kl. 12:30 – 14:30.

Deltagere hos Henning: Henning, Erick, Olav Egil
Lync-deltagere: Magne, Kari, Audun, Kirsten, Margrethe
Forfall: Sidsel og Gina.

 

151008UtkastAgendaStyremøte 7_15

Forkortet sakliste: 

Sak 1 Referat fra Styremøte 6/15

150812UtkastReferatStyremøte6_15 (1)

Sak 2 Temadagene i Trondheim 04.-05. november 2015

151104 NfN Temadager 2015 Trondheim pr151006
Sak 3 Utforming av spørreundersøkelse til medlemmene

Forslag pr. 25.09:
151008Spørsmål til spørreundersøkelse
Sak 4 Videreføring av strategiarbeidet

Dokumenter til orientering, som ikke blir fullt ut gjennomgått på styremøtet :

151008Økonomirapport (1)(Olav Egil)

151008 faggrupper_møter pr okt2015

BL2015 Total presentasjon Margrethe (1)

NfN BL2015 Næring Oppsummering (1) (Margrethe)


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting